Obowiązek informacyjny o ochronie Twoich danych osobowych w DOORTRADE SP. Z O.O. SP. K.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych przekazujemy Ci wymagane informacje związane z ochroną i przetwarzaniem Twoich danych w firmie DOORTRADE SP. Z O.O. SP. K.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem jest DOORTRADE SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą ul. Łopuszańska 38, 02-232 Warszawa. Jest to podmiot, który decyduje o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane gromadzone dane.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji na temat jak przetwarzane są moje dane?

Dane kontaktowe:

mail:

adres do korespondencji: DOORTRADE SP. Z O.O. SP. K. ul. Łopuszańska 38, 02-232 Warszawa

Jak weszliśmy w posiadanie Twoich danych?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawierania umowy z nami lub podałeś je nam podczas rozmowy z nami lub też w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez DOORTRADE SP. Z O.O. SP. K.?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, którą zawarliśmy z Tobą w związku z prowadzona przez nas działalnością,

Przetwarzamy Twoje dane również do celów podatkowych i rachunkowych, ponieważ wymagają od nas tego przepisy prawne.

Twoje dane przetwarzamy również z uwagi na prawnie uzasadniony interes DOORTRADE SP. Z O.O. SP. K., na który składa się przykładowo:
– wysłanie e-maili, fax-ów, SMS-ów, wykonywanie telefonów z informacjami od nas
– prowadzenie windykacji należności, mediacji, postępowań sądowych
– prowadzenie statystyk

Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym momencie przesyłając stosowny wniosek na adres DOORTRADE SP. Z O.O. SP. K. ul. Łopuszańska 38, 02-232 Warszawa.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Nie jest to konieczne jednak, jeśli Twoją wolą jest zawrzeć z nami umowę, musisz udostępnić nam takie informacje jak nazwę firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, osoba kontaktowa.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.
Przepisy obowiązującego nas prawa mogą również wymagać podania innych danych niezbędnych do celów rachunkowych, podatkowych itp.
Wyłączając te przypadki, padanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Jakie uprawnienia przysługują Ci wobec DOORTRADE SP. Z O.O. SP. K., jeśli chodzi o przetwarzanie danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania czy też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może być realizowane w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; w szczególności – nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane z dochodzeniem roszczeń oraz z przepisami podatkowymi.

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych, jednakże cofnięcie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez DOORTRADE SP. Z O.O. SP. K. danych osobowych do organu nadzorczego. Takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu DOORTRADE SP. Z O.O. SP. K. udostępnia Twoje dane osobowe?

DOORTRADE SP. Z O.O. SP. K. nie przekazuje innym podmiotom Twoich danych osobowych z wyjątkiem naszego biura rachunkowego do celów księgowych. Ponadto możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu po to, by:
– wykonywać zawarte z Tobą umowy przez okres ich obowiązywania,
– wykonać obowiązki, które wynikają z przepisów prawa, w szczególności wynikające z przepisów rachunkowych i podatkowych
oraz przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
– dochodzić roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, nie dłużej jednak niż do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Do celów marketingowych Twoje dane są przechowywane przez czas obowiązywania umowy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

Czy Twoje dane są przykazywane do państw trzecich lub poza EOG?

Nie, twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich i poza EOG oraz do innych organizacji międzynarodowych.

Informacje o plikach cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Plik cookie to krótki tekst wysyłany do przeglądarki przez serwis, który w danej chwili odwiedzasz. Pozwalają one dostosować serwis do potrzeb użytkowników poprzez zapamiętanie parametrów i ustawień.
W naszym serwisie wykorzystujemy cookies sesyjne, które wygasają po zakończeniu sesji.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika.
Możesz jednak samodzielnie zarządzać cookies, w tym zablokować te pliki, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych

 

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Doortrade sp. z o.o sp. k. z siedzibą łopuszańska 38 02-232 Warszawa, w sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail
  2. Dane osobowe zebrane na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1666 z późn zm. – dalej „Kodeks pracy, będą przetwarzane w celu prawidłowego i rzetelnego prowadzenia akt osobowych pracownika oraz wykonywania innych obowiązków pracodawcy, w tym jego obowiązków jako płatnika danin publicznoprawnych.
  3. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
  4. Ww. dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym w ramach prowadzenia kadr np. biuro księgowe.
  5. Dane będą przechowywane przez okres wymagany polskim prawem.
  6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.