2 lutego 2022

Jak wybrać drzwi przeciwpożarowe (klasy i rodzaje)?

Drzwi przeciwpożarowe w budynkach użyteczności publicznej spełniają funkcję biernych oddzieleń przeciwpożarowych w pomieszczeniach jak i na drogach ewakuacyjnych. Odgrywają bardzo ważną role w bezpieczeństwie a ich zastosowanie, rodzaj oraz dodatkowe cechy jak dymoszczelność, doposażenie w kratki wentylacyjne, siłowniki, określa operat pożarowy budynku. Dodatkowe cechy takie jak rozmiar, dźwiękoizolacyjność, przenikalność cieplną, doprecyzowują przepisy prawa budowlanego. Kolorystykę, rodzaj okuć oraz rozmiar dobiera producent, projektant w porozumieniu i uwzględnieniu potrzeb inwestora. 

Zgodnie z  normą wyrobu: PN-EN 16034 (Drzwi, bramy i otwieralne okna — Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne — Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności), wyróżniamy kilka głównych charakterystycznych właściwości drzwi: 

  1. Odporność ogniowa (E / EW / EI1 / EI2) 
  1. Dymoszczelność (Sa / S200) 
  1. Funkcja samoczynnego zamykania 
  1. Trwałość mechaniczna  (test cykli klasy od C0 do C5) 
  1. Wytrzymałość mechaniczna 
  1. Zdolność do zwolnienienia (drzwi na drogi ewakuacyjne) 
  1. Trwałość zdolności do zwolnienia 

 

Konstrukcja drzwi przeciwpożarowych 

Drzwi przeciwpożarowe wykonane są z materiałów niepalnych lub trudnopalnych, tak aby ich zastosowanie mogło spełniać stawiane przed nimi zadania oraz spełniać normy w zakresie klasy przeciwpożarowości wyrażonej w minutach. I tak mamy trzy klasy przeciwpożarowe najczęściej wykorzystywane w polskim budownictwie, EI 30, EI 60, EI 120   

Klasę wytrzymałości ogniowej określa operat pożarowy budynku opracowany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Klasa odporności pożarowej budynku zależy od przeznaczenia i sposobu użytkowania (ZL I ÷ V – zagrożenia ludzi), wysokości oraz obciążenia ogniowego. 

Bardzo ważną  cechą drzwi przeciwpożarowych jest wytrzymałość i trwałość mechaniczna określana klasami  

  • Trwałość techniczna wyrażana jest w klasach od C0 ( od 1 do 499) do C5 (≥ 200 000) 
  • Wytrzymałość mechaniczna   klasy od 0 (bez wymagań) do 4 (warunki bardzo ciężkie) 

 Im wyższą klasę wytrzymałości posiadają drzwi, tym cięższe mogą być warunki użytkowania. 

Warunki użytkowania a klasa drzwi 

klasa  Warunki użytkowania  Liczba cykli 
0   –    –  
1  Okazjonalnie  5 000 
2  Lekkie  10 000 
3  Nieczęste  20 000 
4  Umiarkowane  50 000 
5  Normalne  100 000 
6  Częste  200 000 
7  Ciężkie  500 000 
8  Bardzo ciężkie  1 000 000 

 

Jest to bardzo ważne przy dopasowywaniu drzwi do wymagań budynku klasa drzwi określa w normie na jaka ilość otwarć drzwi zostały przebadane w laboratorium. Jest to bardzo ważna kwestia bardzo często pominięta przy wyborze dostawcy drzwi na inwestycje, gdzie przepływ osób jest bardzo duży wymagana jest gwarancja np. 6 letnia a drzwi posiadają klasę wytrzymałości 2. Gdzie liczba otwarć przewidziana jest na ≥ 10 000 otwarć 

Oferowane przez firmę Doortrade drzwi stalowe uzyskały klasę trwałości mechanicznej C5 (200 000 cykli) oraz 3 oraz 4 klasę wytrzymałości mechanicznej 

Przykład: Załóżmy, że drzwi przeciwpożarowe przeciętnie eksploatowane otwierają się średnio 100 razy dziennie przez ok. 360 dni w roku, to 200 000 cykli otwarć po 100 razy dziennie – gwarantuje nam , że drzwi powinny wytrzymać 6 lat takiej eksploatacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę 100 000 otwarć – wtedy okres eksploatacji wynosi niespełna 3 lata 

Drzwi przeciwpożarowe – rodzaje i oznaczenia 

 Drzwi przeciwpożarowe dzielimy na: 

Ze wzglądu na materiał z jakiego są wykonane  Stalowe, Drewniane,  Aluminiowe  
Ze względu na ilość skrzydeł   Jednoskrzydłowe , dwuskrzydłowe 
Ze względu na odporność ogniową  EI 30, EI 60, EI 120 
Ze względu na klasy odporności ogniowej  E, EI1, EI2 EW 
Dymoszczelność   Sa, S200 

 

Montaż drzwi przeciwpożarowych 

Montaż drzwi przeciwpożarowych jest bardzo istotną kwestia i powinien być wykonywany przez przeszkolone ekipy montażowe. Nasza firma organizuje szkolenia z zakresu montażu i wystawia certyfikaty autoryzacji montażu drzwi Adreu Barbera.