Aktualna Krajowa Ocena Techniczna ITB -wydanie 3, dla drzwi wyprodukowanych po 16.04.2024 r.:

UWAGA!: Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018-0549 wydanie 3 wysyłane są do Klientów wraz z fakturą.

Aktualna Krajowa Ocena Techniczna ITB -wydanie 2, dla drzwi wyprodukowanych po 16.04.2019 r.:

UWAGA!: Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018-0549 wydanie 2 wysyłane są do Klientów wraz z fakturą.

Krajowa Ocena Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej dla drzwi wyprodukowanych po 24.09.2018 r. ale przed 16.04.2019:
Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018-0549 wydanie 1, dla drzwi wyprodukowanych po 29.09.2018 r. i przed 16.04.2019 r.:
Krajowe Deklaracje Właściwości użytkowych dla drzwi wyprodukowanych przed 19.05.2018r.